Tình hình kinh tế – xã hội Tp. Tân An nửa đầu năm 2023

Kinh tế - xã hội Tp. Tân An 1 lavillagreen.city

Kinh tế – xã hội Tp. Tân An nửa đầu năm 2023 ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên nhiều “mặt trận”, đặc biệt là trong quý 1/2023.

TP.Tân An là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Long An, có vị trí chiến lược, là “cầu nối” giữa hai vùng đô thị lớn là Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM, có tổng diện tích 81,73 km2 với dân số 146.147 người (theo Cục thống kê Long An năm 2020).

Các kết quả đạt được trong quý 1/2023

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ

Hoạt động thương mại – dịch vụ ổn định và phát triển, hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, lượng hàng dự trữ tại các chợ, cửa hàng, siêu thị đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp mới từ ngày 01/01/2023 đến ngày 14/3/2023 là 189 giấy với số vốn đăng ký là 52,373 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo dõi, quan tâm chỉ đạo hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác kinh tế sản xuất trên địa bàn; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát HTX Nhơn Thạnh Trung thực hiện mô hình ứng dụng sản xuất tinh dầu bưởi và HTX Bình Tâm về tinh dầu gấc. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển tiếp vốn và bổ sung kinh phí thực hiện xử lý khẩn cấp kênh Bình Trung – xã Nhơn Thạnh Trung.

Kinh tế - xã hội Tp. Tân An 4

Giải ngân nguồn vốn xây dựng

Tính đến ngày 15/3/2023, tổng kế hoạch vốn của tỉnh giao năm 2023 là 267,450 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện là 11,744 tỷ đồng, đạt 4,39%. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư là 12 tỷ 501 triệu đồng, đạt tỷ lệ 4,67% kế hoạch tỉnh giao. Còn nguồn vốn có TP Tân An có giá trị giải ngân là 21,303/199,299 tỷ đồng, đạt 10,7% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Thu hút đầu tư

Về thu hút đầu tư, TP.Tân An chủ động thực hiện công tác xúc tiến, tiếp nhận và mời gọi các tập đoàn, nhà đầu tư có tiềm năng, uy tín để đầu tư và phát triển. Trong quý 1/2023, thành phố đã có ý kiến đối với 08 dự án thỏa thuận địa điểm đầu tư trên địa bàn.

Kinh tế - xã hội Tp. Tân An 2

Lĩnh vực văn hóa – xã hội

Hiện nay TP.Tân An có 38 trường với 24.926 học sinh. Trong đó có 23 trường mầm non và mẫu giáo (công lập 15 trường và 8 trường tư thục), 5 cơ sở giáo dục mầm non và 19 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và 3 nhóm trẻ tư thục tổ chức tại gia đình; 14 trường tiểu học; 09 trường THCS. số trường đạt chuẩn quốc gia là 32/38 trường, đạt tỷ lệ 84,21%. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2023; Kế hoạch tổ chức “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trong các cơ quan cấp thành phố.

>>> Xem thêm: Khám phá Tân An xưa & nay qua loạt ảnh hiếm

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới của Tân An

 • TP.Tân An tập trung theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai.
 • Theo dõi các mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao.
 • Tập trung công tác thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu; thu ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng các yêu cầu chi cần thiết và triệt để tiết kiệm.
 • Tập trung thi công, giải ngân vốn xây dựng cơ bản kế hoạch; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình.
 • TP.Tân An tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, các tổ kinh tế hợp tác, các hợp tác xã trên địa bàn.
 • Tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ thanh lý đất công, chỉnh lý biến động đất đai, công tác vệ sinh môi trường.
 • Tiếp tục theo dõi các biện pháp khắc phục môi trường của các đơn vị đã kiểm tra; giải quyết các hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, môi trường theo đúng thời gian, quy trình, quy định.
 • Tăng cường kiểm tra các danh hiệu văn hóa, phúc tra công nhận lại xã văn hóa, nông thôn mới.
 • Tập trung công tác chuyển đổi số thành phố, Tân An hướng đến thành phố “thân thiện, văn minh và hiện đại”.

Kinh tế - xã hội Tp. Tân An 3

 • Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; tiếp tục kiểm tra, xử phạt đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm.
 • Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố, dịch vụ bưu chính công ích.
 • Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, đặc biệt là nâng cao vai trò người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị.
 • Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 • Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, quản lý ngân sách, đất đai, xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp, Luật PBGDPL, các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương và địa phương; thực hiện có hiệu quả Chương trình, đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Kể từ khi Tân An lên đô thị loại II, kinh tế – xã hội của thành phố theo đó cũng có nhiều khởi sắc. Trên cơ sở đó, Tân An tiếp tục đặt mục tiêu là đô thị loại I trước năm 2025, trong đó lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ là lĩnh vực đầu tiên và quan trọng nhất được đẩy mạnh.

>>> Xem thêm: